رزومه شرکت افروغ

ردیف

شرح پروژه

خلاصه فعالیت انجام شده

زمان پروژه

1

فرودگاه مهرآباد تهران

اصلاح و تامين كالا سيستم روشنايي داخلي

تابستان 94

2

شركت توزيع برق تهران بزرگ

بهينه سازي سيستم روشنايي،  تامين كالا

تابستان 94

3

سازمان دارايي و امور مالياتي خراسان رضوي

اصلاح و بهينه سازي سيستم روشنايي،  تامين كالا

تابستان 94

4

شركت ايران خودرو خراسان رضوي

اصلاح و بهينه سازي سيستم روشنايي ، تامين كالا

بهار 94

5

شرکت توانیر تهران

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

6

بیمارستان طالقانی تهران

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

7

شرکت برق منطقه ای استان مرکزی

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

یهار 94

8

شرکت برق منطقه ای استان یزد

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

9

شرکت برق منطقه ای استان خوزستان

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

10

شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

11

شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

12

برج باران 2 مشهد

تامین کالای نورپردازی نما و داخل ساختمان برج

زمستان 92

13

برج آرمیتاژ طبرسی مشهد

تامین کالای نورپردازی نمای ساختمان برج

پاییز 91

14

مجتمع تفریحی رفاهی کشتیرانی شیان

طراحی نورپردازی و تامین کالا

تابستان 94

15

بازار ملل

طراحی نورپردازی نمای ساختمان

تابستان 94

16

پروژه موج های خروشان

طراحی و مشاوره و تامین کالا ومشاوره و طراحی نورپردازی

تابستان 93

17

اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

مشاوره و تامین کالا و اجرای سالن کنفرانس اداره

تابستان 94

18

پروژه وزارت نیرو دفتر کنفرانس وجلسات تهران

بهینه سازی روشنایی و تعویض و تامین کالا

تابستان 93

19

پروژه استانداری(برج شهدای دولت)

بهینه سازی روشنایی و تعویض و تامین کالا

تابستان 93

20

پروژه استانداری(برج باهنر)

طراحی و مشاوره نورپردازی داخلی و تامین کالا و بهینه سازی

تابستان 93

21

پروژه شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی

بهینه سازی و مشاوره نورپردازی داخلی و تامین کالا

تابستان 93

22

پروژه شرکت برق منطقه ای استان خراسان

تامین کالا و بهینه سازی و مشاوره نورپردازی داخلی

تابستان 93

23

برج تجاری- اداری مهر 

تامین کالا ی نورپردازی نما و داخل ساختمان برج

تابستان 93

24

گروه مرغداری مرغک

بهینه سازی سیستم روشنایی سالن ها

بهار 91

25

برج سلمان مشهد

تامین کالای روشنایی داخلی

تابستان 91

26

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

پاییز 91

27

نورپردازی ترمینال امام رضا (ع) مشهد

تامین کالای نورپردازی نمای ساختمان اصلی

تابستان 91

28

زیباسازی شهر داری قزوین

تامین روشنایی تابلو های تبلیغاتی سطح شهر

بهار 91

29

هتل آزادی مشهد

طراحی و تامین کالای روشنایی داخل و نما

زمستان 90

30

هتل صدر مشهد

بهینه سازی و زیبا سازی سیستم روشنایی داخلی

زمستان 90

31

زمین های ورزشی شهرداری منطقه 3 مشهد

طراحی ، تامین کالا و اجرای سیستم روشنایی

زمستان 90

32

شهرداری سربیشه بیرجند

تامین کالای روشنایی برج نورهای سطح شهر

زمستان 90

33

سالن پروازهای خارجی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد

طراحی و مشاوره مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 90

34

سازمان بازرسی کل کشور

بهینه سازی سیستم روشنایی کل طبقات، سالن اجلاس سران

پاییز و زمستان 90

35

مجتمع دکتر سفره ای مشهد

بهینه سازی سیستم روشنایی داخلی

زمستان 90

36

ساختمان کانون وکلای دادگستری مشهد

طراحی و تامین کالای نورپردازی نمای ساختمان

بهار 91

37

شرکت انبوه سازان هشتم مشهد

روشنایی و نورپردازی دفتر فروش و روشنایی داخل مجتمع های محور انبوه سازان

بهار 91

38

شرکت نقشان مشهد

طراحی و تامین کالای روشنایی داخلی

بهار 91

39

دفتر مرکزی کارخانه مشهد واشر

طراحی ، نظارت و تامین کالای روشنایی و نورپردازی داخل

بهار 91

40

پروژه مسکونی مهندس جهانی

طراحی ، نظارت و تامین کالای روشنایی داخلی ساختمان

تابستان 91

41

پروژه مسکونی دکتر تیمورزاده

تامین کالای روشنایی داخل

تابستان 91

42

بانک اعتماد ایرانیان شعبه کیش

طراحی ، نظارت و تامین کالای روشنایی داخل

تابستان 91

43

هتل کیانا مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

پاییز 91

44

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

پاییز 91

45

کارخانه رام پلاست مشهد

طراحی ، اجرا و تامین کالای روشنایی محوطه ها و ساختمان اداری

زمستان 91

46

شهرداری مرکز مشهد

تامین کالای نورپردازی نمای ساختمان قدیم و جدید (توسعه)

زمستان 91

47

کارخانه پایا ماند مشهد

طراحی و تامین کالای روشنایی داخلی ساختمان اداری

زمستان 91

48

سازمان میادین و تره بار شهرداری مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

زمستان 91

49

ساختمان مشهد پی مشهد

طراحی ، نظارت و تامین کالای نورپردازی نما

زمستان 91

50

پروژه مسکونی آقای مهندس صادقی

طراحی ، نظارت و تامین کالای روشنایی داخلی ساختمان

زمستان 91

51

حسینیه آیت ا.. شاهرودی

طراحی مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 91

52

مجتمع مسکونی مهندس جاوید مشهد

طراحی و مشاوره مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 91

53

مجتمع مسکونی دکتر قهرمانی مشهد

طراحی و مشاوره مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 91

54

پژوهشکده دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

طراحی و مشاوره مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 91

55

پادگان نیروی دریایی ارتش منجیل

بهینه سازی سیستم روشنایی محوطه ها

بهار 92

56

هایپر مارکت هخامنش مشهد

بهینه سازی سیستم روشنایی داخلی

بهار 92

57

ویلای دکتر پزشکی مشهد

طراحی نورپردازی ساختمان و محوطه

بهار 92

58

مجتمع آرمیتاژ مدیران مشهد

تامین کالای نورپردازی نما

بهار 92

59

معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

پاییز 92

60

دفتر امام جمعه مشهد(ایت ا...علم الهدی)

تامین کالا وبهینه سازی روشنایی

تابستان 93

61

موسسه خیریه فتح المبین

تامین کالا و مشاوره روشنایی

تابستان 93

62

پروژه هایپرمارکت کورش مشهد

تامین کالا و مشاوره نورپردازی

بهار 93

63

پروژه شرکت توزیع برق مشهد

بهینه سازی و مشاوره نورپردازی داخلی و تامین کالا

تابستان 93

64

پروژه مجتمع آبی هتل ایران

طراحی و مشاوره و تامین کالا

تابستان 93

65

پروژه بانک ملی مشهد شعبه سجاد

بهینه سازی روشنایی و تعویض و تامین کالا

تابستان 93

66

پروژه انبوه سازان

طراحی نما و تامین کالا

تابستان 93

67

شرکت شهرک های استان خراسان رضوی

بهینه سازی روشنایی و نورپردازی دفتر مدیریت

تابستان 93

68

پروژه مرغداری ترابی شهرستان نور

بهینه سازی سیستم روشنایی سالن های مرغداری ها

پاییز 93

69

اتاق بازرگانی

طراحی و بهینه سازی سیستم روشنایی داخلی

زمستان 93

70

هتل حیات مشهد

طراحی نورپردازی نمای ساختمان

زمستان 93

71

رستوران آبشار طرقبه

تامین کالای و مشاوره روشنایی

زمستان 93

72

بیمارستان نور تهران

مشاوره و طراحی روشنایی نمای بیمارستان

زمستان 93

 

ردیف

شرح پروژه

خلاصه فعالیت انجام شده

زمان پروژه

1

فرودگاه مهرآباد تهران

اصلاح و تامين كالا سيستم روشنايي داخلي

تابستان 94

2

شركت توزيع برق تهران بزرگ

بهينه سازي سيستم روشنايي،  تامين كالا

تابستان 94

3

سازمان دارايي و امور مالياتي خراسان رضوي

اصلاح و بهينه سازي سيستم روشنايي،  تامين كالا

تابستان 94

4

شركت ايران خودرو خراسان رضوي

اصلاح و بهينه سازي سيستم روشنايي ، تامين كالا

بهار 94

5

شرکت توانیر تهران

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

6

بیمارستان طالقانی تهران

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

7

شرکت برق منطقه ای استان مرکزی

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

یهار 94

8

شرکت برق منطقه ای استان یزد

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

9

شرکت برق منطقه ای استان خوزستان

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

10

شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

11

شرکت برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

اصلاح و بهینه سازی سیستم روشنایی ، تامین کالا و اجرا

بهار 94

12

برج باران 2 مشهد

تامین کالای نورپردازی نما و داخل ساختمان برج

زمستان 92

13

برج آرمیتاژ طبرسی مشهد

تامین کالای نورپردازی نمای ساختمان برج

پاییز 91

14

مجتمع تفریحی رفاهی کشتیرانی شیان

طراحی نورپردازی و تامین کالا

تابستان 94

15

بازار ملل

طراحی نورپردازی نمای ساختمان

تابستان 94

16

پروژه موج های خروشان

طراحی و مشاوره و تامین کالا ومشاوره و طراحی نورپردازی

تابستان 93

17

اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی

مشاوره و تامین کالا و اجرای سالن کنفرانس اداره

تابستان 94

18

پروژه وزارت نیرو دفتر کنفرانس وجلسات تهران

بهینه سازی روشنایی و تعویض و تامین کالا

تابستان 93

19

پروژه استانداری(برج شهدای دولت)

بهینه سازی روشنایی و تعویض و تامین کالا

تابستان 93

20

پروژه استانداری(برج باهنر)

طراحی و مشاوره نورپردازی داخلی و تامین کالا و بهینه سازی

تابستان 93

21

پروژه شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی

بهینه سازی و مشاوره نورپردازی داخلی و تامین کالا

تابستان 93

22

پروژه شرکت برق منطقه ای استان خراسان

تامین کالا و بهینه سازی و مشاوره نورپردازی داخلی

تابستان 93

23

برج تجاری- اداری مهر 

تامین کالا ی نورپردازی نما و داخل ساختمان برج

تابستان 93

24

گروه مرغداری مرغک

بهینه سازی سیستم روشنایی سالن ها

بهار 91

25

برج سلمان مشهد

تامین کالای روشنایی داخلی

تابستان 91

26

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

پاییز 91

27

نورپردازی ترمینال امام رضا (ع) مشهد

تامین کالای نورپردازی نمای ساختمان اصلی

تابستان 91

28

زیباسازی شهر داری قزوین

تامین روشنایی تابلو های تبلیغاتی سطح شهر

بهار 91

29

هتل آزادی مشهد

طراحی و تامین کالای روشنایی داخل و نما

زمستان 90

30

هتل صدر مشهد

بهینه سازی و زیبا سازی سیستم روشنایی داخلی

زمستان 90

31

زمین های ورزشی شهرداری منطقه 3 مشهد

طراحی ، تامین کالا و اجرای سیستم روشنایی

زمستان 90

32

شهرداری سربیشه بیرجند

تامین کالای روشنایی برج نورهای سطح شهر

زمستان 90

33

سالن پروازهای خارجی فرودگاه هاشمی نژاد مشهد

طراحی و مشاوره مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 90

34

سازمان بازرسی کل کشور

بهینه سازی سیستم روشنایی کل طبقات، سالن اجلاس سران

پاییز و زمستان 90

35

مجتمع دکتر سفره ای مشهد

بهینه سازی سیستم روشنایی داخلی

زمستان 90

36

ساختمان کانون وکلای دادگستری مشهد

طراحی و تامین کالای نورپردازی نمای ساختمان

بهار 91

37

شرکت انبوه سازان هشتم مشهد

روشنایی و نورپردازی دفتر فروش و روشنایی داخل مجتمع های محور انبوه سازان

بهار 91

38

شرکت نقشان مشهد

طراحی و تامین کالای روشنایی داخلی

بهار 91

39

دفتر مرکزی کارخانه مشهد واشر

طراحی ، نظارت و تامین کالای روشنایی و نورپردازی داخل

بهار 91

40

پروژه مسکونی مهندس جهانی

طراحی ، نظارت و تامین کالای روشنایی داخلی ساختمان

تابستان 91

41

پروژه مسکونی دکتر تیمورزاده

تامین کالای روشنایی داخل

تابستان 91

42

بانک اعتماد ایرانیان شعبه کیش

طراحی ، نظارت و تامین کالای روشنایی داخل

تابستان 91

43

هتل کیانا مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

پاییز 91

44

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

پاییز 91

45

کارخانه رام پلاست مشهد

طراحی ، اجرا و تامین کالای روشنایی محوطه ها و ساختمان اداری

زمستان 91

46

شهرداری مرکز مشهد

تامین کالای نورپردازی نمای ساختمان قدیم و جدید (توسعه)

زمستان 91

47

کارخانه پایا ماند مشهد

طراحی و تامین کالای روشنایی داخلی ساختمان اداری

زمستان 91

48

سازمان میادین و تره بار شهرداری مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

زمستان 91

49

ساختمان مشهد پی مشهد

طراحی ، نظارت و تامین کالای نورپردازی نما

زمستان 91

50

پروژه مسکونی آقای مهندس صادقی

طراحی ، نظارت و تامین کالای روشنایی داخلی ساختمان

زمستان 91

51

حسینیه آیت ا.. شاهرودی

طراحی مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 91

52

مجتمع مسکونی مهندس جاوید مشهد

طراحی و مشاوره مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 91

53

مجتمع مسکونی دکتر قهرمانی مشهد

طراحی و مشاوره مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 91

54

پژوهشکده دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

طراحی و مشاوره مهندسی روشنایی داخلی

زمستان 91

55

پادگان نیروی دریایی ارتش منجیل

بهینه سازی سیستم روشنایی محوطه ها

بهار 92

56

هایپر مارکت هخامنش مشهد

بهینه سازی سیستم روشنایی داخلی

بهار 92

57

ویلای دکتر پزشکی مشهد

طراحی نورپردازی ساختمان و محوطه

بهار 92

58

مجتمع آرمیتاژ مدیران مشهد

تامین کالای نورپردازی نما

بهار 92

59

معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد

تامین کالای روشنایی داخل

پاییز 92

60

دفتر امام جمعه مشهد(ایت ا...علم الهدی)

تامین کالا وبهینه سازی روشنایی

تابستان 93

61

موسسه خیریه فتح المبین

تامین کالا و مشاوره روشنایی

تابستان 93

62

پروژه هایپرمارکت کورش مشهد

تامین کالا و مشاوره نورپردازی

بهار 93

63

پروژه شرکت توزیع برق مشهد

بهینه سازی و مشاوره نورپردازی داخلی و تامین کالا

تابستان 93

64

پروژه مجتمع آبی هتل ایران

طراحی و مشاوره و تامین کالا

تابستان 93

65

پروژه بانک ملی مشهد شعبه سجاد

بهینه سازی روشنایی و تعویض و تامین کالا

تابستان 93

66

پروژه انبوه سازان

طراحی نما و تامین کالا

تابستان 93

67

شرکت شهرک های استان خراسان رضوی

بهینه سازی روشنایی و نورپردازی دفتر مدیریت

تابستان 93

68

پروژه مرغداری ترابی شهرستان نور

بهینه سازی سیستم روشنایی سالن های مرغداری ها

پاییز 93

69

اتاق بازرگانی

طراحی و بهینه سازی سیستم روشنایی داخلی

زمستان 93

70

هتل حیات مشهد

طراحی نورپردازی نمای ساختمان

زمستان 93

71

رستوران آبشار طرقبه

تامین کالای و مشاوره روشنایی

زمستان 93

72

بیمارستان نور تهران

مشاوره و طراحی روشنایی نمای بیمارستان

زمستان 93

 


نظرسنجی
نظر شما درباره امکانات سایت چیست؟مشاهده نتايج ثبت نظر 
لینک های پر کاربرد
محصولات برتر